Nacházíte se: Váhy Pecha s.r.o. » firmwaredph

Aktualizace vzešlá ze změny v zákoně o DPH

Vážení zákazníci,

dne 1.4.2019 vešly v platnost změny v zákoně o DPH s tím, že nyní platí šestiměsíční přechodné období. Povinná aktualizace všech pokladních systému musí být provedena do 30.9.2019 pro všechny plátce DPH, jinak hrozí sankce ze strany FÚ.

Jedná se o následující dvě podstatné změny:

Zaokrouhlení

§ 36 odst. 5 zákona o DPH – Zde je nově stanoveno, že do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celé koruny. Dnes není v zákoně uvedeno, jak naložit se zaokrouhlovacím rozdílem (celkové úplaty) a je tolerován postup, kdy je zaokrouhlovací rozdíl jak zatížen DPH, tak vyúčtován bez DPH.

Způsob výpočtu DPH

§ 37 upravuje výpočet daně – Výpočet daně způsobem „zdola“ zůstává stejný (cena plnění bez DPH x sazba daně), mění se způsob výpočtu daně „shora“. Dnes se daň vypočítá tak, že cena včetně daně se násobí příslušným koeficientem (např. pro sazbu DPH 21 % je koeficient 0,1736). Nově se bude daň počítat jako rozdíl ceny včetně daně a ceny bez daně, která bude zjištěna jako podíl ceny včetně daně a částky 1,21 pro základní sazbu daně, 1,15 pro první sníženou sazbu daně a 1,1 pro druhou sníženou sazbu daně.

Příklad: byla dosažená celková tržba ve výši 2000 Kč, a to v sazbě DPH = 21%. Podle stávající metodiky se hodnota DPH vypočte přes koeficient jako součin 2000 * 0,1736 = 347,20 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,80 Kč. Podle nové úpravy se ale bude hodnota DPH počítat podle vzorce TRZBA – {TRZBA / [100 + DPH) / 100]}, takže pro výše uvedený příklad tržby by se hodnota DPH vypočítala 2000 – {2000 / [100 + 21) / 100]} = 2000 – 1652,8925… = 347,1075… a to po zaokrouhlení nahoru na 2 desetinná místa odpovídá částce 347,11 Kč a hodnota základu daně pak odpovídá částce 1652,89 Kč.

Co to pro Vás znamená a jak dále postupovat?

Pro uživatele registračních pokladen to znamená nutné nasazení nového firmwaru pokladny. Tento firmware si můžete aktualizovat následujícími způsoby:

Nejjednodušší způsob je kontaktovat svého dodavatele pokladny nebo svoje servisní středisko. Technik pro Vás provede aktualizaci pokladny v dohodnutém termínu. Tato operace je zpoplatněna a bude Vás stát např. u pokladen Elcom 250,- Kč bez DPH plus cestovní náklady 10Kč/km a u pokladen CHD 980,- Kč bez DPH plus cestovní náklady 10,- Kč/km

Nemáte-li možnost kontaktovat svého servisního technika, můžete provést celou operaci vlastními silami dle návodů uvedených na stránkách výrobců pokladen.

Děkujeme Vám za pozornost Váš tým Váhy Pecha s.r.o.